Rozważania na każdy dzień IX pielgrzymki rowerowej

MARYJA WZOREM ZAWIERZENIA

Myśl przewodnia

"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana." Łk 1,45

Symbolika dnia

Różaniec z łac. Rosarium ( ogród różany), pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Z pozoru to zwykła modlitwa, może wydawać się nawet, że długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. "Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje." (Jan Paweł II, Ludźmierz 1997)

 

KTO ŻYJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI TEN JEST SOLĄ ZIEMI

Myśl przewodnia

"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." J 20,29b

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg. Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci/, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

 

NIE ZWIETRZEJ

Myśl przewodnia

„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary." Hbr 4,14

Symbolika dnia

Krzyż to znak chrześcijanina. Za przykładem Chrystusa, każdy z nas powinien wziąć go w swoje dłonie i nieść, a w perspektywie zbawczych planów Boga stanie się on dla nas źródłem życia. „Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzmy, że razem z Nim żyć będziemy."(Rz 6,8)
NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA.

POKÓJ ZOSTAWIAM WAM

Myśl przewodnia

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem." J 13,15

Symbolika dnia

Regułą wspólnoty Jezusa jest reguła miłości, która potrafi służyć aż po dar z życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje temu przykład, przejmujący przykład pokory i postawy służby: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi." (J 13,14) „Obmycie nóg" - to okazywanie sobie prostych gestów, praktycznych przysług w służbie dla siebie nawzajem. Ale także pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu słabości wynikających z upadku w grzech, możliwość uświęcania i oczyszczania się nawzajem "wodą Słowa".

SPRAWUJCIE SIĘ W SPOSÓB GODNY EWANGELII

Myśl przewodnia

„Przypomnijcie sobie, jak wam mówił" Łk 24,6b

Symbolika dnia

Słowo Boże zawarte w Biblii, oświeca drogę, która postępujemy za Chrystusem. Ażeby zrozumieć istotę Królestwa Bożego, trzeba się na nie całkowicie otworzyć i zacząć współdziałać z nim całym swoim wnętrzem. Tylko wtedy królestwo Boże zacznie wydawać „owoce życia".

WIERZYSZ ? - WIERZĘ !

Myśl przewodnia

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." Łk 2,49

Symbolika dnia

W wodach Jordanu został ochrzczony Jezus. Chrzest jest kąpielą ożywiającą. Bez wody nie ma życia. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."(J3,5) Woda jest symbolem Słowa, Ducha Świętego i samego Chrystusa. „Obmycie wodą" jest ponad to najważniejszą formą oczyszczenia nie tylko z brudu czysto fizycznego, lecz także ze zbrukania duchowego.

 

DODAJ DO DNIA SZCZYPTĘ SOLI – POMÓDL SIĘ

Myśl przewodnia

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym." Łk 21,36

Symbolika dnia

Sól – od dawna uważano sól za substancję życiodajną dzięki jej właściwościom konserwującym i dodającym smaku. Posiada także właściwości oczyszczające, jest zatem znakiem chroniącym, ma zabezpieczać przed grożącym niebezpieczeństwami. W Biblii sól staje się symbolem przymierza zawartego pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. O tym, że sól chroni przed zepsuciem, mówi święty Paweł w swoim Liście do Kolosan "Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać."(Kol 4,6)

Joomla templates by a4joomla