MARYJA WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

mt_ignore:rozaniecMyśl przewodnia

"Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" J 2,5

Symbolika dnia

Różaniec z łac. Rosarium ( ogród różany), pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Z pozoru to zwykła modlitwa, może wydawać się nawet, że długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!

Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.

"Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje." (Jan Paweł II, Ludźmierz)

IDĘ DO OJCA

mt_ignore:blogoslawienstwoMyśl przewodnia

"W domu Ojca mego jest mieszkań wiele." J 14,2

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg.

Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci/, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

DOSKONAŁE WYNAGRODZENIE ZA GRZECHY

mt_ignore:krzyzMyśl przewodnia

„A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha." Mt 27,50

Symbolika dnia

Krzyż to znak chrześcijanina. Za przykładem Chrystusa, każdy z nas powinien wziąć go w swoje dłonie i nieść, a w perspektywie zbawczych planów Boga stanie się on dla nas źródłem życia. „Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzmy, że razem z Nim żyć będziemy."(Rz 6,8) NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA.

POTĘGA I MOC JEZUSA CHRYSTUSA

mt_ignore:obmycie-nogMyśl przewodnia

„Przyszedł do domu Szymona" Mk 1,29-31a

Symbolika dnia

Regułą wspólnoty Jezusa jest reguła miłości, która potrafi służyć aż po dar z życia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje temu przykład, przejmujący przykład pokory i postawy służby: „Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi." (J 13,14) „Obmycie nóg" - to okazywanie sobie prostych gestów, praktycznych przysług w służbie dla siebie nawzajem. Ale także pomaganie sobie nawzajem w pokonywaniu słabości wynikających z upadku w grzech, możliwość uświęcania i oczyszczania się nawzajem "wodą Słowa".

DOM NASZEJ DOCZESNEJ PIELGRZYMKI

mt_ignore:bibliaMyśl przewodnia

„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy" Mk 9,5

Symbolika dnia

Słowo Boże zawarte w Biblii, oświeca drogę, która postępujemy za Chrystusem. Ażeby zrozumieć istotę Królestwa Bożego, trzeba się na nie całkowicie otworzyć i zacząć współdziałać z nim całym swoim wnętrzem. Tylko wtedy królestwo Boże zacznie wydawać „owoce życia".

WRÓCILI DO NAZARETU

mt_ignore:chrzestMyśl przewodnia

"Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? " Łk 2,49

Symbolika dnia

W wodach Jordanu został ochrzczony Jezus. Chrzest jest kąpielą ożywiającą. Bez wody nie ma życia. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."(J3,5) Woda jest symbolem Słowa, Ducha Świętego i samego Chrystusa.

„Obmycie wodą" jest ponad to najważniejszą formą oczyszczenia nie tylko z brudu czysto fizycznego, lecz także ze zbrukania duchowego.

Dom Boży napełni się chwałą

mt_ignore:kamien-wegielnyMyśl przewodnia

"Powierzył swoim sługom staranie o wszystko" Mk 13,33-37

Symbolika dnia

„Kamień węgielny – kamień fundamentowy" to pierwszy kamień, od niego rozpoczynało się wznoszenie całej murowanej budowli. Na nim było wyryte imię wznoszącego budowlę. Bóg sam położył kamień węgielny pod całą ziemię. Położył On także kamień na Syjonie. W znaczeniu metaforycznym symbolizuje także przywódcę narodu wybranego – izraelskiego. Kamień węgielny jest symbolem Mesjasza. "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus."(1 Kor 3,11)

Joomla templates by a4joomla