Chrzest udzielany jest dzieciom podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00  w II niedzielę miesiąca

Nauki przed Chrztem Świętym dla rodziców i chrzestnych (w dniach podanych poniżej) – po Mszy Świętej wieczornej około 19:00

PAŹDZIERNIK
Chrzest: 9.10.2022, Nauka przed Chrztem 3. i 4.10.2022

LISTOPAD
Chrzest: 13.11.2022, Nauka przed Chrztem 7. i 8.11.2022

GRUDZIEŃ - ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Chrzest: 11.12.2022, Nauka przed Chrztem 5. i 6.12.2022


RODZICE DZIECKA:

  • przychodzą na pierwszy termin nauki przed Chrztem do salki parafialnej (przed datą chrztu) i jednocześnie zgłaszją dziecko.
  • przynoszą ze sobą: akt urodzenia (usc), dane adresowe własne jak i rodziców chrzestnych; jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią, rodzice dziecka przynoszą zaświadczenie (chrzestni udają się do swojej parafii po takie zaświadczenie), że osoby te mogą być dopuszczone do godności ojca bądź matki chrzestnej.

RODZICE CHRZESTNI zgodnie z Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

"§ 1 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest."

FUNKCJI RODZICÓW CHRZESTNYCH NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY:

  • niepraktykujące
  • pozostające w konkubinatach, bądź tylko w związkach cywilnych
  • bez sakramentu bierzmowania.

Uwaga! Chrzest święty w inne niedziele udzielany jest w kościołach filialnych

Joomla templates by a4joomla