Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Aktualności

25 lat Caritasu

25 lat Caritasu10 września Mszę Św. w kościele parafialnym o godzinie 11.00 odprawił ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Diecezjalnego Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ten sposób dziękowaliśmy Panu Bogu za 25 lat wsparcia dla najuboższych, które niesione jest za sprawą nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w czynienie dobra poprzez tę organizację, ale w intencji wszystkich parafian, którzy realizują to biblijne wezwanie.

Wolontariusze otrzymali z rąk księdza dyrektora pamiątkowe dyplomy wraz z serdecznymi podziękowaniami za trud niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, który, jak podkreślał ks. Podfigórny, powtarzając za matka Teresą, jest pochylaniem się nad cierpiącym Chrystusem. Modliliśmy się także za dusze zmarłych pięciorga członków PZC. Osobom w szczególny sposób współpracujących z parafialnym Caritas wręczone zostały podziękowania.

Wszystkim parafianom, którzy przez te 25 lat tak ofiarnie wspierają działalność Parafialnego Zespołu Caritas, składamy z serca płynące „Bóg zapłać” za wrażliwość na niedolę drugiego człowieka. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W RZEPINIE

W dniu 16 września 1992 r. powołano do działania Grupę Charytatywną z inicjatywy proboszcza parafii ks. kanonika Stanisława Wencla. W skład grupy weszli: Jadwiga Żywalewska - przewodnicząca, Danuta Ignaszewska – zastępca, Krystyna Piróg – skarbnik, Zofia Jachimowska, Józefa Jankowska, Władysław Jankowski, Helena Jędrzejewska, Anna Jurkiewicz, Felicja Kuzalska, Maria Makaś, Maria Zalewska, Regina Polak, Jadwiga Kamińska, Weronika Sobasik. Opiekunami grupy zostali ks. Andrzej Blinkiewicz i s. Józefa Drozdek.

15 października 1995 r. powstało Grono Wspierających Ubogich – wsparciem objęte zostały osoby starsze, chore, rodziny wielodzietne, ubogie, matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny z problemem alkoholowym. W dniu 11 stycznia 2000 r. grupę charytatywną przekształcono w Parafialny Zespół Caritas, który mocno zaznaczył się swoją działalnością w parafii.

PZC dla dzieci organizuje zabawy karnawałowe, podczas których spóźniony Mikołaj wręcza paczki ze słodyczami. Przez wiele lat organizowane były festyny na Dzień Dziecka, a obecnie korzystamy z festynów diecezjalnych. Dzieci wyjeżdżały wielokrotnie na wycieczki (jedno lub kilkudniowych) w najróżniejsze zakątki kraju.

PZC od początku uczestniczy w ogólnodiecezjalnych akcjach, m.in. „Z uśmiechem do szkoły”, zbiórkach żywności na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia oraz rozprowadza świece Caritas na stół wigilijny i paschaliki wielkanocne. Pomocą objętych jest ok. 80 rodzin (215 osób).

Od 2002 roku przez dwanaście lat prowadzony był punkt z używaną odzieżą. Odzież pozyskiwana była nie tylko od indywidualnych darczyńców, ale też z orzekanych przepadków rzeczy przez Sąd Rejonowy w Słubicach oraz Izbę Celną w Rzepinie.

Zespół poszukuje też możliwości jak najszerszej współpracy. Wynikiem tego było uczestnictwo w targach przygranicznych organizacji pozarządowych zorganizowanych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, czy też nawiązanie współpracy z zespołem Caritas Arcybiskupstwa Berlińskiego i Regionem Wschodnim z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą.

Dobrze układa się współpraca ze Szkolnymi Kołami Caritas przy ZSO w Rzepinie. Ponadto współpracujemy z Urzędem Miejskim, OPS i Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz miejscowymi szkołami.

PZC organizuje wigilie dla chorych, msze św. z okazji Dnia Chorego, przygotowuje ołtarz na Boże Ciało, wspomaga ludzi poszkodowanych w wypadkach losowych (pogorzelców). Członków

PZC dwukrotnie doceniła Kapituła, wręczając Statuetkę „Człowiek człowiekowi” – Jadwidze Żywalewskiej w 2003 r. oraz Krzysztofowi Kubiak-Olszewskiemu w 2006 r.

W sumie przez te 25 lat ofiarnie pracowało w PZC 38 osób. Obecnie aktywnych wolontariuszy jest 18.