MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA JEST JAKBY ŚLEPA I NIE WYRACHOWANA

Myśl przewodnia

Nasze grzechy, słabość i wszystko, co w nas znajduje Bóg, chce przemienić w miłość! Bóg więc, widząc naszą słabość, nie tylko nie zraża się naszymi upadkami, lecz jest przez nie niejako przyciągany. Pochyla się nad nami i podnosi nas, zniża się aż do nicości, aż do głębin naszej słabości, oczyszcza i podnosi przemieniając dusze w ogień Bożej Miłości. Im niżej schodzi człowiek, upadlając swe życie i godność, tym niżej schodzi Miłosierdzie Boga, by człowieka ocalić i przebóstwić.

To pragnienie miłowania swych stworzeń jest w Bogu tak wielkie, iż czyni Go w pewnym sensie ślepym, co jest synonimem miłosierdzia.

Symbolika dnia

W wodach Jordanu został ochrzczony Jezus. Chrzest jest kąpielą ożywiającą. Bez wody nie ma życia. „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”(J3,5) Woda jest symbolem Słowa, Ducha Świętego i samego Chrystusa.

„Obmycie wodą” jest ponad to najważniejszą formą oczyszczenia nie tylko z brudu czysto fizycznego, lecz także ze zbrukania duchowego.

 

Tajemnice różańca

Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
„Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.” (Łk 2,23)

Odnalezienie Jezusa w świątyni.
„Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”(Łk2,49)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
„A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.” (Mk 1,11)

 

Namiot Spotkania

Św. Teresa
Nie lękaj się, Ten, którego wybrałaś za Oblubieńca, posiada na pewno wszystkie doskonałości; ale ośmielam się powiedzieć, że ma On równocześnie wielką słabość: jest ślepy!, a także nie posiada jednej wiedzy: to jest wyrachowania. Gdyby widział jasno, gdyby umiał rachować, to czyż wobec wszystkich naszych grzechów nie powinien by zamienić nas w nicość? Ale nie, Jego miłość do nas czyni Go ślepym w sensie pozytywnym. Rozważ tylko: Jeżeli największy na świecie grzesznik w chwili śmierci żałuje i umiera w akcie miłości, wówczas Pan, nie licząc z jednej strony nieprzeliczonych łask, których ten nieszczęśnik nadużył, ani z drugiej strony tych jego zbrodni, widzi jedynie i liczy tylko jego ostatnią modlitwę i przyjmuje go bezzwłocznie w Ramiona swego Miłosierdzia. Ale, by uczynić Go tak ślepym i niezdolnym do najmniejszego rachunku, trzeba umieć chwycić Go za Serce; to Jego słaba strona.

Św. Faustyna
... dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego. O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje! Wszystkie porównania, chociażby najczulsze i najsilniejsze, są tylko bladym cieniem w porównaniu z rzeczywistością.
Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam, jak wiele dusz uwielbia to miłosierdzie Boże. Kiedy poszłam na adorację, usłyszałam te słowa: [...] Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem.
Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla