mt_ignore: logo-caritasParafialny Zespół Caritas parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepine działa od września 1992r.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

Zakres działalności:

Organizujemy dla dzieci: wycieczki, kolonie letnie, zabawy choinkowe z Mikołajem, festyny z okazji Dnia Dziecka.

Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, turnusy rehabilitacyjne, wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Dla osób starszych, samotnych, chorych i bezdomnych organizujemy spotkania rekolekcyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.

Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.

Sposoby pozyskiwania środków:

Środki finansowe pozyskujemy:

 • z ofiar od Grona Wspierających Ubogich (GWU) – 151 członków
 • dochód z imprez – Festyn na Dzień Dziecka
 • z subwencji i dotacji kościelnych:
  • Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na kolonie letnie
 • z subwencji i dotacji państwowych:
  • Urząd Wojewódzki – Wydział polityki społecznej
  • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • rozprowadzamy świece wigilijne (Boże Narodzenie) oraz Chlebki Miłości (Wielkanoc)
 • od prywatnych sponsorów


Środki materialne:

 • Przed Świętami zbieramy w sklepach żywność, którą przeznaczamy na paczki Świąteczne.
 • Posiadamy przy kościele Punkt z używaną odzieżą, który cieszy się dużym powodzeniem.

Struktura organizacyjna:

 1. Przewodniczący – ks. Stanisław Wencel
 2. Zarząd:
 • Anna Polińska - zastępca przewodniczącegp
 • Jolanta Brzózka - sekretarz
 • Elżbieta Wróbel - skarbnik

Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością PZC,
 • rozporządzanie środkami materialnymi i finansowymi PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,
 • współpraca z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz koordynatorem Okręgu,
 • przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członów,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Walnego Zebrania członków.

Kontakt:

Parafialny Zespół CARITAS
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
pl. Kościelny 4
69-110 Rzepin

Nr konta: PKO BP Oddział Rzepin
53102020360000060200022913

NIP: 598-16-12-307

Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
Caritas
     

Joomla templates by a4joomla