KTO ŻYJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI TEN JEST SOLĄ ZIEMI

Myśl przewodnia

"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli." J 20,29b

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg. Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci/, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

 

Tajemnice różańca

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał." (Łk 24,5b-6a)

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba." (Łk 24,51)

Zesłanie Ducha Świętego.
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2,4)

Piosenka dnia

„Ciągle zaczynam od nowa" s.164 (nr 438) MS

Namiot Spotkania

Z Księgi Liczb 16,22-27

„I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił."

Błogosławieństwo Boże jest niezwykle cennym darem, który otrzymany winien być pomnażany. Zwyczaj błogosławienia (znak krzyża na czole) zanika, bo jest... niezrozumiały, a czasami wstydliwy. Niektórzy zaś uważają, że tylko kapłan może błogosławić. Wzór Mojżesza i Aarona, poucza i przypomina o tym niezwykle ważnym geście.

Błogosławieństwem dla wszystkich ludzi jest fakt, że „gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna". Niestety! Wciąż owo błogosławieństwo pozostaje niezrozumiałe, a tym samym jest nieprzyjęte. Jedni boją się wpaść w „głębię miłości Boga", inni zaś uważają, że narzuca się im religię. Pozostają niewolnikami swego myślenia.

Tajemnica Bożego błogosławieństwa, we cieleniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa, została objawiona prostym pasterzom, rybakom. Zanieśli ją oni do swych domów, aby rozprzestrzeniła się na okolice. W sytuacji obecnej - mocno zeświecczonego świata - wiara w Boga jest nadal głoszona, ale w wielu miejscach wiara w Chrystusa zanika, a nawet zanikła prawie zupełnie. Nadzieja pozostaje w chrześcijanach „pełnych prostoty". To „na naszych plecach" wiara ma zostać przeniesiona w następne pokolenia.

 

 

Joomla templates by a4joomla