SPRAWUJCIE SIĘ W SPOSÓB GODNY EWANGELII

Myśl przewodnia

„Przypomnijcie sobie, jak wam mówił" Łk 24,6b

Symbolika dnia

Słowo Boże zawarte w Biblii, oświeca drogę, która postępujemy za Chrystusem. Ażeby zrozumieć istotę Królestwa Bożego, trzeba się na nie całkowicie otworzyć i zacząć współdziałać z nim całym swoim wnętrzem. Tylko wtedy królestwo Boże zacznie wydawać „owoce życia".

Tajemnice różańca

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie.
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." (J 2,5)

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
„Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1,14b-15)

Przemienienie na górze Tabor.
„Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz." (Łk 9,29-30)

Piosenka dnia

„Potrzebuje cię Chrystus, by miłować" s.237 (nr596) MS

Namiot Spotkania

Z Ewangelii św. Łukasza 4,14-21

„Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:" Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana". Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?"

Obecność Jezusa w rodzinnej synagodze w Nazarecie i Jego nauczanie ukazują, że Chrystus jest nie tylko synem cieśli, ale - co jest najważniejsze - naucza i czyni cuda jako prawdziwy Syn Boży pełen mocy Ducha Świętego. W Jego Osobie spełniły się słowa Pisma - i to jest główną treścią nauczania Jezusa w Nazarecie.

„Słowa Bożego nie można nieopacznie czytać i prywatnie wyjaśniać. Ktoś musi czuwać nad należytą interpretacją Pisma". Problem dotyczący darów od Ducha Świętego, czyli charyzmatów. Wyjaśnia to św. Paweł w Liście do Koryntian. Ukazuje, że wszystkie charyzmaty mają służyć dobru całej społeczności. Jeśli ktoś je otrzymał, szczególnie w przypadku wzniosłego daru, nie może wynosić się ponad innych.

„Poszczególni wierni muszą się troszczyć nawzajem jedni o drugich; muszą dzielić ze sobą zarówno radości, jak i smutki bez cienia szemrania, że jednym wypadło spełniać posługi mało zaszczytne, podczas gdy drudzy wypełniają zadania wzniosłe".

 

Joomla templates by a4joomla