MIŁOSIERDZIE JEST NIEUSTANNIE DZIAŁAJĄCE

Myśl przewodnia

Miłosierdzie Boga to Miłość Boża w działaniu. Ono oczyszcza dusze, ubogaca łaskami i cnotami. Ono wypala, trawi i przekształca. Ono uświęca i przebóstwia całe człowieczeństwo, czyniąc nas podobnymi do Chrystusa. Bóg ma liczne sposoby w swym miłosierdziu na to, by najbardziej zbrukane dusze wydobyć z kałuży błota, osuszyć w promieniach swego Słońca Miłości i pomimo naszej nędzy uczynić nas wielkimi świętymi.

Symbolika dnia

Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić może tylko Bóg.
Liturgicznie błogosławieństwo następuje przez włożenie lub – przy większym zgromadzeniu – przez wyciągnięcie rąk, szczególnie jednak przez uczynienie znaku krzyża. Może być samoistną czynnością liturgiczną /np. błogosławieństwo dzieci/, lub też jako modlitwa błogosławieństwa nad ludem. Błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.

 

Tajemnice różańca

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” (Łk 24,5b-6a)

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.” (Łk 24,51)

Zesłanie Ducha Świętego.
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” (Dz 2,4)

 

Namiot Spotkania

Św. Teresa
... dał mi do zrozumienia również, że moja osobista chwała nie ukaże się oczom śmiertelnych, że będzie polegała na tym, iż stanę się wielką Świętą!!!... To pragnienie mogłoby wydawać się zuchwałe, jeśli weźmie się pod uwagę, jak bardzo byłam słaba i niedoskonała i jak bardzo nadal taka jestem po siedmiu latach spędzonych w zakonie, a jednak cały czas odczuwam tę samą ufną śmiałość, że stanę się wielką Świętą, gdyż nie liczę na moje zasługi, nie mając żadnych, ale pokładam nadzieję w Tym, który jest Mocą, Samą Świętością, to On sam, zadowalając się moimi słabymi wysiłkami, podniesie mnie aż do Siebie, i okrywając mnie swoimi nieskończonymi zasługami, uczyni mnie Świętą".

MIŁOŚĆ jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobra i ze zła, które we mnie znajduje, i przekształcić moją duszę w SIEBIE ". O moja ukochana Matko! jakże jest słodka droga miłości.
Niewątpliwie można upaść, można popełniać niewierności, lecz miłość, ponieważ umie ze wszystkiego wyciągnąć korzyść, szybko pochłania wszystko, co może nie podobać się Jezusowi, pozostawiając jedynie pokorny i głęboki pokój w głębi serca...

Św. Faustyna
Choć pokusy są silne, cała fala zwątpień uderza o duszę, zniechęcenie jest do usług gotowe, ale Pan umacnia wolę, o którą jak o skalę rozbijają się wszystkie zakusy nieprzyjaciela. Widzę, jak wiele mi Bóg udziela łaski posiłkującej, która mnie nieustannie wspiera. Jestem bardzo słaba i tylko łasce Bożej wszystko zawdzięczam.
Kiedy w pewnym dniu postanowiłam sobie ćwiczyć się w pewnej cnocie, upadłam o dziesięć razy więcej niż w innym dniu w błąd cnocie tej przeciwny. Wieczorem zastanawiałam się nad tym, czemu dziś tak wyjątkowo upadałam, usłyszałam te słowa: Za dużo liczyłaś na siebie, a za mało na mnie. Zrozumiałam przyczynę swoich upadków.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla