NATURĄ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ JEST ZNIŻANIE SIĘ

Myśl przewodnia

Miłosierdzie Boże z natury swej pochyla się nad nędzą swych stworzeń, aby uzupełniać ich braki, podnosić je i przemieniać w siebie. Jego potęga i wielkość tym bardziej się ujawnia, im bardziej Bóg zniża się do swych stworzeń.

Symbolika dnia

„Kamień węgielny – kamień fundamentowy” to pierwszy kamień, od niego rozpoczynało się wznoszenie całej murowanej budowli. Na nim było wyryte imię wznoszącego budowlę. Bóg sam położył kamień węgielny pod całą ziemię. Położył On także kamień na Syjonie. W znaczeniu metaforycznym symbolizuje także przywódcę narodu wybranego – izraelskiego. Kamień węgielny jest symbolem Mesjasza. “Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.”(1 Kor 3,11)

Tajemnice różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.” (Łk 1,28b)

Nawiedzenie św. Elżbiety.
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.” (Łk 1,42b)

Narodzenie Pana Jezusa.
„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2,7)

Namiot Spotkania

Św. Teresa
Zrozumiałam także, że miłość Naszego Pana objawia się równie dobrze w najprostszej duszy, która w niczym nie opiera się Jego łasce, jak i w duszy najbardziej wzniosłej, gdyż w istocie właściwością miłości jest uniżenie się, gdyby wszystkie dusze były podobne do dusz Świętych doktorów, którzy oświecili Kościół jasnością swojej doktryny, wydaje się, że Dobry Bóg nie zszedłby dość nisko, przychodząc do ich serca, ale On stworzył dziecko, które niczego nie umie i jedynie cicho kwili, On stworzył biednego dzikusa, który za przewodnika ma jedynie prawo naturalne i właśnie aż do ich serc raczy On uniżać się, to właśnie są Jego polne kwiaty, których prostota Go zachwyca... Schodząc w ten sposób, Dobry Bóg pokazuje swoją nieskończoną wielkość. Tak samo jak słońce równocześnie ogrzewa cedry i każdy mały kwiatek, jak gdyby był on sam na ziemi, tak samo Nasz Pan zajmuje się każdą poszczególną duszą, jakby nie miała do siebie podobnych i jak w przyrodzie wszystkie pory roku są ułożone w taki sposób, że sprawiają, iż w wyznaczonym dniu rozkwita najbardziej uboga stokrotka, tak samo wszystko odpowiada dobru każdej duszy.

Św. Faustyna
... rozważanie Jego bolesnej męki, i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją. Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa. Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przedtem zrozumieć nie mogłam.
Ja chcę być podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego. Jezu, odbij na duszy i sercu moim swoją pokorę. Kocham Cię, Jezu, do szaleństwa. Ciebie wyniszczonego, takiego, jak Cię wskazuje prorok, jakby nie mógł w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham Cię, Jezu, do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość...?

Pokory i uniżenia możemy uczyć się od naszego Boga. Można powiedzieć, że wszystko, co dalej podejmiemy w tej naszej drodze, jest tajemnicą uniżenia i niezwykłej hojności Boga, który na wiele sposobów pragnie okazać nam miłość, szanując jednak naszą wolność.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla