MARYJA WZOREM ZAWIERZENIA

Myśl przewodnia

"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana." Łk 1,45

Symbolika dnia

Różaniec z łac. Rosarium ( ogród różany), pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny. Z pozoru to zwykła modlitwa, może wydawać się nawet, że długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. "Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje." (Jan Paweł II, Ludźmierz 1997)

 

Tajemnice różańca

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy." (Łk 1,46-47)

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu." (Ap 12,1)

Piosenka dnia

„Usłysz Bożej Matki głos" s.121 (nr 243) MS

Namiot Spotkania

Z Ewangelii wg Św. Łukasza 1,46-55

„Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki."

Ewangelia ukazuje spotkanie Maryi i Elżbiety. Obie są w stanie błogosławionym. Towarzyszy im Duch Święty, który swą mocą napełnia ich serca. To tchnienie Pocieszyciela udziela się także synowi Elżbiety, który będąc w łonie, porusza się, słysząc głos Maryi Niepokalanej - Bogarodzicy. Pokora Maryi jest zawarta w Jej hymnie uwielbienia. Pieśń ta mówi o świętości Boga, Jego mocy, o umiłowaniu ludzi bogobojnych, a rozproszeniu pysznych. Bóg okaże serce tym, którzy są pokorni sercem i Jemu ufają.
Na końcu jest mowa o wyborze narodu izraelskiego i o przymierzu zawartym z Abrahamem.
Maryja natchnionymi słowami wielbi imię Boga - to ukazuje siłę Jej zawierzenia Bogu.

 

 

Joomla templates by a4joomla