NIE ZWIETRZEJ

Myśl przewodnia

„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary." Hbr 4,14

Symbolika dnia

Krzyż to znak chrześcijanina. Za przykładem Chrystusa, każdy z nas powinien wziąć go w swoje dłonie i nieść, a w perspektywie zbawczych planów Boga stanie się on dla nas źródłem życia. „Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzmy, że razem z Nim żyć będziemy."(Rz 6,8)
NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA.

Tajemnice różańca

Cierniem ukoronowanie.
„Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek." (J 19,5)

Niesienie krzyża.
„A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa." (J 19,17-18)

Śmierć Jezusa na krzyżu.
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha." (Łk 23,46)

Piosenka dnia

„Nie zdejmę krzyża" s.211 (nr 541) MS

Namiot Spotkania

Z Listu św. Pawła do Rzymian 10,9-13

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony."

W Starym Testamencie, lud wybrany wciąż się uczył, jak wyznawać wiarę w Jedynego Boga. Rolą Mojżesza było to, aby przypominać wszelkie znaki i cuda, jakie Pan zdziałał dla Izraelitów.

Apostoł Pawła, w Liście skierowane do Rzymian, wprost poucza jak wyznawać wiarę: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie". Decyzja wiary zapada w sercu. Każdy wierzący w którymś momencie życia musi podjąć tę decyzję i powiedzieć w swym sercu: Panem moim jest Jezus.

Jezus – Bóg zmartwychwstał, tzn. żyje. Żyje dla mnie. Jego obecność, choć niewidzialna, powinna mieć wpływ na moje życie.
Chrystus jest dla mnie i dla każdego człowieka ZBAWICIELEM, MISYRZEM i PANEM.
Mogę Go takim przyjąć lub odrzucić.

WARTO GO PRZYJĄĆ!!!

 

 

Joomla templates by a4joomla