DODAJ DO DNIA SZCZYPTĘ SOLI – POMÓDL SIĘ

Myśl przewodnia

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym." Łk 21,36

Symbolika dnia

Sól – od dawna uważano sól za substancję życiodajną dzięki jej właściwościom konserwującym i dodającym smaku. Posiada także właściwości oczyszczające, jest zatem znakiem chroniącym, ma zabezpieczać przed grożącym niebezpieczeństwami. W Biblii sól staje się symbolem przymierza zawartego pomiędzy Bogiem, a człowiekiem. O tym, że sól chroni przed zepsuciem, mówi święty Paweł w swoim Liście do Kolosan "Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać."(Kol 4,6)

Tajemnice różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami." (Łk 1,28b)
Nawiedzenie św. Elżbiety.
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona." (Łk 1,42b)
Narodzenie Pana Jezusa.
„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Łk 2,7)

Piosenka dnia

„W moim sercu mieszka Król" s.266 (nr 662) śpiewnik: MATCE SŁUCHAJĄCEJ – MS

Namiot Spotkania

Z Listu św. Pawła do Filipian 1,3-6.9-11

"Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. (...) A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga."

Wciąż potrzebujemy słów i czynów, które „w drodze do nowego Jeruzalem" dają nie tylko siłę, ale sprawiają, że ziemska wędrówka jest niezwykle interesująca i dynamiczna.

Winniśmy biec za świętym Pawłem, który podnosi na duchu Filipian i modli się za nich, aby byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Apostoł Narodów doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że dla ówczesnych narodów chrześcijanie są przykładem nowego, innego życia. Ów plon sprawiedliwości zawierał szczyptę ewangelicznej soli, która sprawia, że życie pierwszych chrześcijan nie ulegało zepsuciu. Dziś możemy powiedzieć: tak jak dla tamtego świata oni głosili potrzebę nawrócenia, tak dziś dla wielu ludzi, którym „zwietrzało myślenie", wierzący w Chrystusa pełnią rolę soli zapobiegającej zepsuciu.

Do tych ludzi trzeba dotrzeć!
Nie wolno nam stać w miejscu.

 

Joomla templates by a4joomla