Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Patroni Róż Różańcowych

Róża Bożego Dzieciątka

RR Roza Bozego DzieciatkaUroczystość Bożego Narodzenia jest pamiątką, uobecnieniem i na nowo przeżywaniem historycznego faktu przyjścia w narodzie żydowskim Syna Bożego, by spełnić oczekiwania, tęsknoty i nadzieje całej ludzkości.

 

 

 

 

 

Róża Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego

RR Roza Matki Bozej Oblubienicy Ducha Swietego„Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Pan Bóg przewidział i wybrał w oznaczonym czasie Maryję na Matkę Syna Bożego. Macierzyństwo Maryi jest owocem Jej współdziałania z Duchem Świętym.

 

 

 

Róża Matki Boskiej Gromnicznej

RR Roza Matki Boskiej GromnicznejCzterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny: „ Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki” (Łk 2,23).

 

 

Róża Świętych Elżbiety i Zachariasza

RR Roza Swietych Elzbiety i ZachariaszaŚw. Zachariasz i Elżbieta są rodzicami Jana Chrzciciela. Rodzicielstwo Zachariasza i Elżbiety w późnym wieku jest wyraźnym znakiem opieki Pana Boga nad człowiekiem, a w szczególności nad małżonkami. Bóg ich wybrał, aby ukazać, że każdego wzywa do współpracy w dziele zbawienia. (ŁK1,5nn)

 

 

 

 

Róża Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

RR Roza Sw. Katarzyny AleksandryjskiejMęczennica z początku IV w. Znakami jej męczeństwa są palma i koło. W naszej parafii patronka tzw. małego kościółka. Jej święto obchodzimy 25 listopada.

 

 

 

 

 

 

Każdy członek RR:

  • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
  • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
  • przez miesiąc modli się w intencji wskazanej przez Ojca Św.