Cel i intencje

Celem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci jest wypełnianie wezwania do modlitwy różańcowej, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie w roku 1917, objawiając się trójce dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. To wezwanie Maryi członkowie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci realizują poprzez zobowiązanie do codziennego odmawiania co najmniej jednej dziesiątki różańca w wyznaczonych intencjach. Intencje te są następujące:

1. Każdy kto chce należeć do PKRD powinien odznaczać się miłością do Matki Najświętszej oraz pragnieniem wytrwania w codziennej modlitwie różańcowej i zapałem w zachęcaniu innych do wspólnej modlitwy. Zobowiązanie do codziennego odmawiania różańca, jakie składa nowy członek, nie jest zobowiązaniem na określony czas, ale na całe życie. Oprócz tego każdy stara się również wypełniać program formacyjny PKRD, który opiera się na trzech zasadach: nie ma dnia bez modlitwy, nie ma niedzieli i święta bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi św.

2. Osoba, która podjęła zobowiązanie do codziennego odmawiania różańca św. i trwa w tym postanowieniu staje się apostołem Matki Najświętszej w swoim środowisku, z odwagą zachęcając do wspólnej modlitwy swoich najbliższych, a także koleżanki i kolegów z sąsiedztwa lub szkoły.

3. Kiedy taką wspólnotę tworzy rodzina to codziennie gromadzi się ona na wspólnej modlitwie różańcowej, natomiast z koleżankami i kolegami można modlić się w szkole przed lekcjami, na przerwie oraz na podwórku lub boisku. Jeżeli członkowie Koła nie mogą codziennie spotykać się na modlitwie to wtedy mogą ustalić sobie godzinę, o której będą odmawiali różaniec tam, gdzie się znajdują, łącząc się duchowo z pozostałymi osobami – nie jest to jednak konieczne – NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEZANIEDBANIE TEJ MODLITWY I ODMAWIANIE JEJ

CODZIENNIE.

4. Ilość osób w jednym Kole nie jest ograniczona. Nie trzeba wymieniać się tajemnicami, tak jak w Różach Różańcowych, ale codziennie kolejno odmawia się tajemnice.

5. Opiekun Koła ma za zadanie organizowanie spotkań formacyjnych, odbywających się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Podczas tych spotkań nie może zabraknąć wspólnej modlitwy różańcowej, rozważania fragmentu Pisma Św., zapoznania członków z treścią objawień Matki Bożej w Fatimie. Oprócz tego występuje śpiew, zabawa, organizowanie wyjazdów na pielgrzymki i regionalne spotkania PKRD.

6.Każdy członek Koła otrzymuje Legitymację Członkowską.

7. Warto podkreślić, że każdy członek, który jako dziecko wpisuje się do PKRD, po osiągnięciu pełnoletniości nie rezygnuje z przynależności do PKRD ani nie zostaje wykreślony z grona członków. Młody człowiek idąc do innej szkoły, poznając nowe środowisko ma zadanie dalszego apostołowania. Natomiast później wybierając drogę powołania kapłańskiego, zakonnego lub małżeńskiego, zgodnie ze swoim stanem zachęca do modlitwy różańcowej i zakłada PKRD. Więcej o PKRD dowiesz się: