Parafialny Zespół Caritas

logo-caritasParafialny Zespół Caritas parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepine działa od września 1992r.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

Zakres działalności:

Organizujemy dla dzieci: wycieczki, kolonie letnie, zabawy choinkowe z Mikołajem, festyny z okazji Dnia Dziecka.

Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, turnusy rehabilitacyjne, wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Dla osób starszych, samotnych, chorych i bezdomnych organizujemy spotkania rekolekcyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.

Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.

Sposoby pozyskiwania środków:

Środki finansowe pozyskujemy:


Środki materialne:

Struktura organizacyjna:

  1. Przewodniczący – ks. Stanisław Wencel
  2. Zarząd:

Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:

Kontakt:

Parafialny Zespół CARITAS
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
pl. Kościelny 4
69-110 Rzepin

Nr konta: PKO BP Oddział Rzepin
53102020360000060200022913

NIP: 598-16-12-307

 

Zbiórka darów
Zbiórka darów
  
Zabawa mikołajkowa
Zabawa mikołajkowa
  
Dzień dziecka
Dzień dziecka