Kapłani

Proboszcz:

 

Wikariusze:

 

Rezydenci: