Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Apostolat Maryjny

Historia Stowarzyszenia Cudownego Medalika

zdjecie

Nasza Wspólnota wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w dniu 8. czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia było szerzenie kultu N.M.P. Niepokalanej za pośrednictwem Cudownego Medalika.

Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne.

W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, wraz z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, powstała myśl wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce.

Założycielem - wskrzesicielem, jednocześnie pierwszym dyrektorem krajowym Apostolatu Maryjnego został ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Jeszcze jako rektor Gorzowskiego Seminarium Duchownego założył pierwsze grupy Apostolatu Maryjnego. W 1994 r. dzięki ks. Teofilowi powstał Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego w Warszawie przy ul. Radnej 14. Od początku założenia Apostolatu Maryjnego wydawano materiały niezbędne do rozwoju ruchu, zakładania nowych grup i prowadzenia spotkań formacyjnych. Były to następujące publikacje: Statut Apostolatu Maryjnego, roczniki pt. „Promienie Pośredniczki łask”, kwartalniki pt. „Apostoł maryjny”, „Przewodnik Apostolatu Maryjnego”, „Podręcznik Apostoła Maryjnego”, ”Tajemnica Maryi”, „Refleksje na miesiąc maj” i inne.

W Centralnym Ośrodku Apostolatu Maryjnego w Warszawie przy ul. Radnej odbywały się rekolekcje, raz na kwartał spotykała się Rada Dyrektora Krajowego, raz w roku prowadzone było szkolenie przewodniczących parafialnych. Cała wspólnota uczestniczyła w spotkaniach organizowanych w rocznicę objawień Cudownego Medalika 27. listopada, w dniach skupienia, dniach wspólnoty, niedzielach maryjnych, itp. Rokrocznie w innej diecezji organizowano uroczystość rocznicową dla uczczenia objawień św. Katarzyny Laboure' w dniu 27. listopada, w której uczestniczyli apostołowie z całej Polski. Raz na pięć lat cały Apostolat spotykał się na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Maryjnego, a od roku 2000, od uroczystych obchodów XX rocznicy powstania, pielgrzymki odbywają się każdego roku, w ostatni piątek i sobotę lipca. W tym czasie do Apostolatu należało blisko 10.000 osób.

Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna, który zmarł w opinii świętości (dn. 9. września 2003 r.), warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do jego korzeni. Został on włączony do ogólnoświatowej wspólnoty AMM - Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM – ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa). Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia ponad 10 milionów członków.

W październiku 2005 r. przedstawiciele Apostolatu Maryjnego wzięli udział w światowym zjeździe AMM w Rzymie z okazji 100-ej rocznicy powstania tej wielkiej wspólnoty.

W grudniu 2003 r. Centrala Apostolatu Maryjnego została przeniesiona z Warszawy do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy. Dyrektorem krajowym został mianowany ks. Jerzy Owsiak CM. Pełnił tę funkcję do czerwca 2006.

Historia Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Polsce

Stowarzyszenie Cudownego Medalika w Polsce zainicjował na początku XX wieku, w dawnej polskiej Galicji, ks. Franciszek Domaradzki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Na prośbę biskupów galicyjskich Stowarzyszenie to papież Pius X zatwierdził dla tych terenów w roku 1905, a w liście apostolskim z dn. 8. lipca 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym Kościele uznając nazwę: Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM - ang.: Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa).

Po drugiej wojnie światowej AMM w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych - zostało rozwiązane przez władze komunistyczne.

W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure`, wraz z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, śp. ks. prof. Teofil Herrmann, biblista i mariolog ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, wskrzesił AMM jako ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. Uwzględniając ówczesne warunki polityczne, zorganizowano Apostolat Maryjny (AM) nie jako stowarzyszenie, lecz w postaci grup nieformalnych, utworzonych przez ludzi świeckich, inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich.

Apostolat Maryjny został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski z dnia 6. lutego 1992 roku. Pismo to stwierdza, że: 252. Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce i wyraziła zgodę, by Apostolat mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

AM ustalił wygląd swej oznaki, którą jest awers i rewers Cudownego Medalika, a także zawołanie: Wszystko z Niepokalaną!

medalik

W krótkim czasie grupy AM powstały niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Liczba członków uroczyście przyjętych do ruchu sięgała 8 tys. osób.

Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. T. Herrmanna, który zmarł w opinii świętości, warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do swoich korzeni - został włączony do ogólnoświatowej wspólnoty AMM.

Spotkania każdego 27 dnia miesiąca o godz. 18.00 w Dużym Kościele.