Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Jak założyć Margaretkę

Margaretka, zgodnie z jej prostą symboliką, to siedem osób modlących się w intencji kapłana lub osoby zakonnej. Każdego dnia inna osoba zwraca się do Boga w modlitwie i w ten sposób niejako grupa otacza duchownego nieustannym wsparciem.

Aby powstała Margaretka wystarczy, aby zebrała się grupa siedmiu osób, które przyjmą na siebie zobowiązanie modlitwy za konkretnego kapłana raz w tygodniu do końca życia. Inicjator powinien zgłosić się do parafialnego opiekuna, a więc do ks. Mieczysława, od którego otrzyma blankiety Margaretki. Jest to zewnętrzny znak przynależności do grupy. Margaretkę najlepiej ofiarować konkretnemu kapłanowi na przykład w dniu jego patrona lub w rocznicę przyjęcia przez niego święceń. To najpiękniejszy prezent. Każdy czas jest jednak dobry, by rozpocząć modlitwę i nie trzeba z tym szczególnie długo zwlekać.

Podczas Mszy Św. każdy z członków grupy składa Panu Bogu przyrzeczenie:
Jako członek Apostolatu Margaretka, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybranym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci. Amen.

Ważne jest także, aby członkowie Margaretki uczestniczyli we wspólnej modlitwie, np. podczas cyklicznych spotkań oraz, aby pielęgnowali wzajemną więź duchową zarówno między sobą, jak i z kapłanem, np. poprzez wspólne uczestnictwo w pielgrzymkach, dniach skupienia czy Mszach Św.