Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów i osoby zakonne. Cele tej modlitwy pozostają niezmiernie proste i wypływają z wzajemnej troski wiernych o kapłana, a kapłana o osoby powierzone jego duszpasterskiej opiece. Ten wspaniały dar modlitwy może być także najlepszym sposobem okazania wdzięczności za otrzymane dobro czy wsparcie udzielone przez duchowną osobę, wyrazem jedności wspólnoty w wierze, która pragnie się troszczyć o siebie wzajemnie.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami wyznaczającymi ramy tego ruchu, ale przede wszystkim do aktywnego włączenia się we wspólnotę modlitwy Apostolatu Margaretka. Bóg powołał niektórych z nas do służby kapłańskiej lub zakonnej, ale przecież powołał każdego z nas do troski o swój Kościół.

W naszej parafii mamy już kilkanaście takich grup. Wypraszają one potrzebne łaski dla kapłanów. Informacji udziela ks. Mieczysław, który od 18 stycznia 2017 r. został przez JE ks. bp. Tadeusza Lityńskiego wyznaczony do sprawowania w naszej diecezji opieki duchowej nad członkami apostolatu. Zainteresowanych odsyłamy także do strony:

www.apostolatmargaretka.pl