Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Archiwum aktualności

Uroczystość Wszystkich Świętych

wszystkich-swietychKatechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie za zmarłych:

„»Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu« (2 Mch 12,45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: »Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli i ofiarujmy za nich nasze modlitwy«" (nr 1032).

Już nie długo, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień, w którym Kościół oddaje cześć, wszystkim znanym z imienia świętym i błogosławionym, a także tym, których imion nie znamy.

Wbrew różnorodnym opiniom, nie jest to „Dzień Zmarłych". Ten dzień obchodzimy dopiero 2 listopada, gdzie wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy spoczywają na cmentarzach. W tych dniach pamiętajmy nie tylko o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, ale także o modlitwie „wypominkowej", czy ofiarując Mszę Świetą w ich intencji.

W dniu Wszystkich Świętych po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny, w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

1. Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,

2. Odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",

3. Dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,

4. Spowiedź i Komunia św.,

5. Od 1 do 8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych.