Parafia Rzepin
header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpg

Aktualności

II Niedziela Synodalna – Parafia miejscem doświadczania Kościoła jako wspólnoty

SynodNiedziela 29 października to dla naszej diecezji II Niedziela Synodalna. Co miesiąc wspólnie wsłuchujemy się w słowo Boże, aby szukać w nim inspiracji dla trwającego I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i dla naszego w nim uczestnictwa. To także rocznica poświęcenia kościoła własnego.

Jak co roku, w ostatnią niedzielę października przypomina w ten sposób o znaczeniu świątyni jako miejsca jednoczącego całą wspólnotę wiernych. I stąd wypływa proste przesłanie, że Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących, jest dla nas wszystkich miejscem przeżywania wiary – w jedności z Bogiem i braćmi. I jak każda wspólnota, powinna szukać swojego własnego kształtu i wyrazu. To jest nasze naturalne środowisko wiary, a naturalnym miejscem, gdzie gromadzimy się, by oddać Bogu chwałę, jest świątynia rozumiana jako dom Boga, ale i dom wspólnoty.

Warto zadać sobie podczas trwania synodu także pytania o moją własną postawę wobec wspólnoty parafialnej. Czy ograniczam się do postawy biernej, skierowanej wyłącznie na skorzystanie z tego, co mogę wziąć dla siebie, czy pragnę także także podzielić się swoim czasem, umiejętnościami czy po prostu byciem dla innych i w ten sposób realizować wezwanie Chrystusa do wiary żywej, wyznawanej przez czyny. Zapytajmy siebie jeszcze raz - kim jest Bóg w naszym życiu?

Módlmy się o dar dojrzałości chrześcijańskiej, która prowadzi nas do apostolstwa, do pełnego i odważnego wyznawania wiary w jednego Boga. A będąc pilnymi Jego uczniami, nie zostawiajmy tego daru tylko dla siebie, lecz dzielmy się Panem ze wszystkim braćmi, także we wspólnocie parafialnej.

Kolejną III już Niedzielę Synodalną przeżywać będziemy 19 listopada.